<cite id="mlkrb"><del id="mlkrb"></del></cite>
<cite id="mlkrb"></cite>
<menu id="mlkrb"></menu>

 • <dd id="mlkrb"><nav id="mlkrb"><object id="mlkrb"></object></nav></dd>
  <label id="mlkrb"><del id="mlkrb"></del></label><address id="mlkrb"><nav id="mlkrb"></nav></address>
  <menu id="mlkrb"></menu>
   <li id="mlkrb"><span id="mlkrb"><dl id="mlkrb"></dl></span></li><address id="mlkrb"></address>

   2018年大气污染物排放

   建投能源坚持绿色发展,致力于资源节约和环境保护,率先完成燃煤机组超低排放改造,改善生态环境,保护碧水蓝天,不断践行企业与环境和谐共生的可持续发展之路。


   控股发电公司主要大气污染物排放情况(2018年度)


   公司或子公司名称

   主要污染物及特征污染物的名称 排放方式

   排放口

   数量

   排放口

   分布情况
   排放浓度mg/m3

   执行的污染物排放

   准mg/m3

   排放总量t

   核定的

   排放总量t

   超标排放情况

   西电公司 氮氧化物 有组织排放 2 烟囱 34.71 50 1351.89 1486.74
   二氧化硫 2 烟囱 14.71 35 556.67 1040.72
   烟尘 2 烟囱 2.95 10 112.23 297.35
   西二公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 37.78 50 875.48 1200
   二氧化硫 1 烟囱 14.45 35 341.81 800
   烟尘 1 烟囱 2.68 10 59.07 240
   国泰公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 39.86 50 581.1 697.5
   二氧化硫 1 烟囱 29.36 35 428.9 497.53
   烟尘 1 烟囱 2.846 10 41.3 164.02
   沙河公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 41.21 50 1117.02 1197
   二氧化硫 1 烟囱 28.32 35 759.87 837.9
   烟尘 1 烟囱 2.22 10 59.99 240
   任丘公司 氮氧化物 有组织排放 2 烟塔排放 30.37 50 479.5 849.75
   二氧化硫 2 烟塔排放 16.31 35 261.96 594.82
   烟尘 2 烟塔排放 3.61 10 55 188.64
   宣化热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 34.64 50 533.81 831.23
   二氧化硫 1 烟囱 17.35 35 274.29 581.86
   烟尘 1 烟囱 2.74 10 40.24 184.72
   邢台热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 22.36 50 308.26 799.092
   二氧化硫 1 烟囱 15.69 35 232.1 559.364
   烟尘 1 烟囱 2.66 10 39.11 182.65
   承德热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 26.80 50 388.1 789.34
   二氧化硫 1 烟囱 18.37 35 266.82 550.54
   烟尘 1 烟囱 2.83 10 38.89 180.42
   恒兴发电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 27.43 50 375.34 846.71
   二氧化硫 1 烟囱 18.20 35 189.09 592.7
   烟尘 1 烟囱 1.83 10 22.75 188.26
   彩神彩票